Περιληπτικές οδηγίες για ξαναγέμισμα των cartridge 10N0016, 10N0026, 18L0041, 18L0042, 18L000, 8R7093, 8R7094, 10N0217, 10N0227
 

Θεωρία

Το μελάνι κρατιέται μέσα στο cartridge -ώστε να μην στάζει- με ένα σφουγγαράκι που ποτίζεται από το μελάνι. 

Οδηγίες για το μαύρο μελάνι

10n0016, 18L0041 or 8R7094Βήμα 1. Με το τρυπανάκι ανοίξτε μια τρύπα στη θέση που φαίνεται στη διπλανή φωτογραφία.

Βήμα 2. Γεμίστε μια σύριγγα με 15 ml μελανιού.

Βήμα 3. Εισάγετε την βελόνα της σύριγγας από την τρύπα που ανοίξατε και αρχίστε να ρίχνετε το μελάνι. Σταματήστε αμέσως να ρίχνετε άλλο μελάνι, μόλις γεμίσει.

Βήμα 4. Αν έχει γίνει υπερπλήρωση με μελάνι, με τη σύριγγα αφαιρέστε 1-2 ml μελανιού. Αδειάστε το μελάνι που περίσσεψε πίσω στο μπουκάλι.

Βήμα 5. Τοποθετήστε το cartridge στον εκτυπωτή και τρέξτε ένα κύκλο καθαρισμού. Τυπώστε μερικές δοκιμαστικές σελίδες.
 
Οδηγίες για το έγχρωμο μελάνι

10N0026, 18L0042 or 8R7094Βήμα 1. Αφαιρέστε το καπάκι όπως φαίνεται στη διπλανή φωτογραφία.

Βήμα 2. Γεμίστε μια σύριγγα με 5 ml από ένα χρώμα.

18L0042Βήμα 3. Εισάγετε την βελόνα της σύριγγας από την τρύπα του αντίστοιχου χρώματος και αρχίστε να ρίχνετε το μελάνι. Σταματήστε αμέσως να ρίχνετε άλλο μελάνι, μόλις γεμίσει ο συγκεκριμένος θάλαμος.

Βήμα 4. Αν έχει γίνει υπερπλήρωση με μελάνι, με τη σύριγγα αφαιρέστε 1-2 ml μελανιού. Αδειάστε το μελάνι που περίσσεψε πίσω στο μπουκάλι.

Βήμα 5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για τα άλλα δύο χρώματα.

Βήμα 6. Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του και κολλήστε το με λίγη κόλλα.
 
Σημείωση: οι οδηγίες δεν είναι πλήρεις, αλλά ενδεικτικές του τρόπου γεμίσματος.