Ρύθμιση γάμα (gamma), ICC/ICM profiles, Color Management Systems, Color Correction, Χρωματική Διόρθωση, μόνιτορ, εκτυπωτής, scanner

Πιστή απόδοση χρωμάτων στον υπολογιστή

 

 

Ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης σε ένα monitor
Επίδρσση της ρύθμισης της φωτεινότητας
Gamma, ρύθμιση του monitor για το Photoshop
Ρύθμιση του Photoshop για Color Settings
Άρθρο για τη χρωματική διόρθωση και τα profile
ICC profiles για εκτυπωτή, οθόνη, scanner
Ρύθμιση φωτεινότητας σε scanner και φωτογραφίες