Ρυθμιστικό brightness (φωτεινότητα)
του monitor

 

Στο παρακάτω διάγραμμα δείχνεται η καμπύλη απόκρισης ενός μόνιτορ (στον οριζόντιο άξονα το σήμα και στον κατακόρυφο η φωτεινότητα του μόνιτορ). Φαίνεται η επίδραση της ρύθμισης της φωτεινότητας στην οθόνη.


 

Αν η φωτεινότητα είναι χαμηλότερα από το ιδανικό σημείο τότε χάνονται κάποιοι τόνοι του μαύρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Έτσι, για παράδειγμα το 80% γκρι θα εμφανίζεται στην οθόνη σαν μαύρο.


 

Αντίθετα αν η φωτεινότητα ρυθμιστεί πολύ υψηλά, τότε το μαύρο δεν υπάρχει στην οθόνη και στη θέση του φαίνεται ένα ανοιχτότερο μαύρο (σκούρο γκρι).