Ρύθμιση του Photoshop 5 και 6 για τη χρωματική διόρθωση και τα profile

 

 

 


Προτεινόμενες ρυθμίσεις στο Photoshop 6

οι ρυθμίσεις για το photoshop 6 σύντομα...

 


Προτεινόμενες ρυθμίσεις στο Photoshop 5

 

Ξεκινήστε ρυθμίζοντας το μόνιτορ από το πρόγραμμα Adobe Gamma. σύμφωνα με τις οδηγίες εδώ. Στη συνέχεια συνεχίστε ρυθμίζοντας το photoshop σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

 

Επιλέξτε File --> Color Settings --> RGB Setup...

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται βάλτε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 

Επιλέξτε File --> Color Settings --> CMYK Setup... και βάλτε τις παρακάτω ρυθμίσεις. Προσοχή, οι ρυθμίσεις είναι γενικές προτεινόμενες. Αν πρόκειται να χρησιμοποιείτε εκτυπωτή CMYK (ειδικοί εκτυπωτές ή offset εκτύπωση) τότε θα πρέπει να προσαρμόσετε ανάλογα τις ρυθμίσεις.

 

Επιλέξτε File --> Color Settings --> Grayscale Setup...

 

Τέλος επιλέξτε File --> Color Settings --> Profile Setup... Εδώ προτεινόμενες είναι οι παρακάτω ρυθμίσεις:

 


Προγράμματα χρωματικής διόρθωσης (Color Management Systems, CMS)
ICC/ICM profiles