Ρύθμιση φωτεινότητας
αποκοπή ή γάμα correction?

 

Σε πολλά προγράμματα η ρύθμιση brightness είναι προβληματική γιατί "κόβει" τους άσπρους ή μαύρους τόνους. Αυτή περίπου η ενέργεια συμβαίνει και στην αντίστοιχη ρύθμιση των driver των εκτυπωτών.

Στην πρώτο σχήμα φαίνεται η αρχική φωτογραφία με το ιστόγραμμα της φωτεινότητας (άσπρο στα αριστερά του οριζόντιου άξονα και μαύρο στα δεξιά).

Στο δεύτερο σχήμα φαίνεται η ίδια φωτογραφία με μειωμένη φωτεινότητα με μεταβολή της καμπύλης γάμα.

Στο τρίτο σχήμα η μείωση της φωτεινότητας έχει γίνει με αποκοπή των ανοιχτόχρωμων τόνων. Έτσι έχουν μετατραπεί όλοι οι άσπροι και ανοιχτόχρωμοι τόνοι σε καθαρό άσπρο. Δείτε τη συσσώρευση των άσπρων τόνων στα αριστερά του διαγράμματος. Οι ανοιχτόχρωμες διαβαθμίσεις έχουν οριστικά χαθεί από τη φωτογραφία.

 


Σχήμα 1.

 


Σχήμα 2.

 


Σχήμα 3.

 

 

Σημείωση: το μικρό μέγεθος των φωτογραφιών δεν επιτρέπουν να φανεί με ευκρίνεια η διαφορά.