Για μηδενισμό των c6656 (#56) μαύρο, c6657 (#57) έγχρωμο,
c6658 (#58) photo cartridge

 

 

1.. Ξαναγεμίστε το cartridge.

 

2.. Για να μηδενίσετε το cartridge, πρώτα καλύψτε με ταινία την επαφή που σημειώνεται στην αριστερή φωτογραφία (για το μαύρο ή το έγχρωμο ή το photo cartridge).

 

3.. Τοποθετήστε το cartridge στον εκτυπωτή (με την επαφή καλυμμένη). Ο εκτυπωτής θα βγάλει μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα με το cartridge. Πατήστε "ok". Ο εκτυπωτής θα τυπώσει μια σελίδα στοίχησης (allignment page).

 

4.. Αφαιρέστε το cartridge από τον εκτυπωτή πάλι. Αφήστε το κομμάτι της ταινίας που κολλήσατε στο βήμα 2, και κολλήστε ένα δεύτερο κομμάτι που να καλύπτει και δεύτερη, επαφή όπως φαίνεται στη φωτογραφία αριστερά για το μαύρο, ή όπως φαίνεται στη φωτογραφία δεξιά για το έγχρωμο ή photo cartridge.

5.. Τοποθετήστε πάλι το cartridge στον εκτυπωτή. Τη φορά αυτή και με τις δύο επαφές καλυμμένες. 

 

6.. Ο εκτυπωτής θα βγάλει πάλι μήνυμα ότι το cartridge είναι ελαττωματικό, πατήστε "οk", θα εκτυπωθεί πάλι μια σελίδα στοίχισης.

 

7.. Βγάλτε για τελευταία φορά το cartridge από τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τις ταινίες, που χρησιμοποιήσατε για να καλύψετε τις επαφές. Εγκαταστήστε το cartridge στον εκτυπωτή. Θα το δείξει σαν νέο και φουλ γεμάτο.

 

Πράσινο τετράγωνο = πρώτη επαφή που καλύπτετε
Μπλέ τετράγωνο = δεύτερη επαφή που καλύπτετε

 

 

 

Πράσινο τετράγωνο = πρώτη επαφή που καλύπτετε
Κόκκινο τετράγωνο = δεύτερη επαφή που καλύπτετε

 

 

 

Σημείωση, έχει αναφερθεί ότι μπορεί κανείς να καλύψει ταυτόχρονα και τις δύο επαφές (μπλε και κόκκινη) στη δεύτερη φορά που τοποθετεί το cartridge. Και αυτό δουλεύει και για τους τρεις τύπους cartridge, αλλά δεν έχει τεσταριστεί ακόμα.