Επανακαθορισμός του επιπέδου του μελανιού (ink level)
για τους εκτυπωτές Hewlett Packard των σειρών 9xx και 1xxx
___

 • Ανοίξτε τον εκτυπωτή από το κουμπί Power

 • Ανοίξτε το καπάκι του εκτυπωτή και τοποθετήστε το ξαναγεμισμένο cartidge στην ανάλογη θέση αφού πρώτα έχετε μονώσει τις  τέσσερις αριστερές έπαψες με ταινία (αυτές που φαίνονται σημειωμένες με κόκκινο χρώμα στις φωτογραφίες)

 • Κλείστε το καπάκι του εκτυπωτή

 • Ξαναανοίξτε το καπάκι μετά από 2 - 3 δευτερόλεπτα

 • Βγάλτε το cartidge από τον εκτυπωτή

 • Ξεκολλήστε την ταινία και ξανακολλήστε την μονώνοντας τις τέσσερις δεξιές επαφές (που φαίνονται κόκκινες)

 • Τοποθετήστε πάλι το cartridge στην θέση του

 • Κλείστε το καπάκι του εκτυπωτή

 • Ανοίξτε το καπάκι μετά 2 - 3 δευτερόλεπτα

 • Ξεκολλήστε την ταινία και καθαρίστε τις επαφές από τυχόν υπολείμματα

 • Τοποθετήστε το cartridge στην θέση του

 • Ξανακλείστε το καπάκι για τελευταία φορά

  Αυτό ήταν !!!

 

Μαύρο

Έγχρωμο

 

Για το μαύρο cartridge με κωδικό C6615 χρειάζεται διαφορετικός συνδυασμός καλυμένων επαφών. Ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες αλλά, καλύψτε πρώτα τις τρεις οριζόντιες επαφές της τρίτης σειράς (κόκκινες) και στη συνέχεια τις τρεις επαφές της τέταρτης σειράς (πράσινες).
Δοκιμάστηκε στον HP 920. Δεν είναι γνωστό αν δουλεύει και στον εκτυπωτή 940.

 

 

 


 

 

Πρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες που δεν αναφέρονται στο manual

 

 • Βλέπουμε το συνολικό αριθμό των εκτυπωμένων σελίδων ακολουθώντας τα βήματα:
  • Με ανοικτό τον εκτυπωτή (power ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power
  • Πατήστε 4 φορές το πλήκτρο FF (για το χαρτί)
  • Αφήστε το πλήκτρο Power

 

 • Δίνουμε εντολή στον εκτυπωτή να ευθυγραμμιστούν τα ακροφύσια των δύο cartridge ακολουθώντας τα βήματα:
  • Με ανοικτό τον εκτυπωτή (power ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power
  • Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο FF (για το χαρτί)
  • Αφήστε το πλήκτρο Power

 

 • Κάνουμε ένα απλό καθαρισμό στα ακροφύσια ακολουθώντας τα βήματα:
  • Με ανοικτό τον εκτυπωτή (power ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power
  • Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο Χ
  • Αφήστε το πλήκτρο Power

 

 • Κάνουμε ένα καλύτερο καθαρισμό στα ακροφύσια ακολουθώντας τα βήματα:
  • Με ανοικτό τον εκτυπωτή (power ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power
  • Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο X
  • Πατήστε 1 φορά το πλήκτρο FF (για το χαρτί)
  • Αφήστε το πλήκτρο Power

 

 • Κάνουμε έναν έντονο καθαρισμό των ακροφυσίων (καταναλώνει αρκετό μελάνι) ακολουθώντας τα βήματα:
  • Με ανοικτό τον εκτυπωτή (power ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power
  • Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο X
  • Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο FF (για το χαρτί)
  • Αφήστε το πλήκτρο Power

 

 • Βλέπουμε την ποσότητα μελανιού που περιέχουν τα cartridge ακολουθώντας τα βήματα:
  • Με ανοικτό τον εκτυπωτή (power ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power
  • Πατήστε 4 φορές το πλήκτρο X
  • Πατήστε 1 φορά το πλήκτρο FF (για το χαρτί)
  • Αφήστε το πλήκτρο Power

 

 • Τέλος έλεγχο των ακροφυσίων κανουμε ακολουθώντας τα βήματα:
  • Με ανοικτό τον εκτυπωτή (power ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power
  • Πατήστε 8 φορές το πλήκτρο X
  • Πατήστε 4 φορές το πλήκτρο FF (για το χαρτί)
  • Αφήστε το πλήκτρο Power

 

 

Η σελίδα σχεδιάστηκε με τη βοήθεια του Δημήτρη Δαμαλά

_________