Παραδείγματα κάλυψης σελίδας:

 

B/W

 
Κείμενο 5%
Γράφημα 18%
Αναφορά 30%
Newsletter 60%
         
         
Color
 
Κείμενο 15%
Γραφήματα 20%
Brochure 40%
Φωτογραφία 90%