Αυξήστε το εύρος χρωματικών τόνων του scanner


Αύξηση των χρωματικών τόνων σε ένα σκανάρισμα
Είναι μια τεχνική για να πάρετε όσο μεγαλύτερο εύρος χρωματικών τόνων από το scanner.

Η ιδέα είναι να κάνουμε δύο ξεχωριστά σκαναρίσματα: ένα που θα είναι κατάληλλο για τους μεσαίους και φωτεινούς τόνους, και ένα δεύτερο, που θα θυσιάζει τους φωτεινούς τόνους για να εμφανίσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις σκιές.

 


Κανονικό


Για τις σκιές

Κάντε δύο ξεχωριστά σκαναρίσματα...
ένα κανονικό, και ένα δεύτερο, για τις σκιές, που να είναι ανοιχτόχρωμο ώστε να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες στις σκιές.

Επιλέξτε το σκανάρσιμα για τις σκιές

Select All
Copy

για χρήστες macintosh: Ctrl = Cmd, Alt = Opt


Ctrl - A
Ctrl - C

 

Επιλέξτε το κανονικό σκανάρισμα

Paste into layer


Ctrl - V
Δημιουργήστε μάσκα στο layer των σκιών

Κάντε κλικ στο εικονίδιο της μάσκας

 Ο κύκλος μέσα στο τετράγωνο
Επιλέξτε το κανονικό (αρχικό) layer

Select All
Copy


Ctrl - A
Ctrl - C
Επιλέξτε τη μάκα των σκιών

Alt - κλικ στη μάσκα
Paste
Invert

 
Ctrl - V
Ctrl - I
Επιλέξτε το layer των σκιών

Δείτε τα αποτελέσματα


κάντε κλικ στο layer των σκιών
Επιλέξτε τη μάσκα των σκιών

Μορφοποιήστε την καμπύλη ώστε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα

Οι σκούρες περιοχές της μάσκας αποκαλύπτουν το κανονικό σκανάρισμα

Οι λευκές περιοχές της μάσκας αποκαλύπτουν το σκανάρισμα για τις σκιές

Ρυθμίστε τα όρια για το μαύρο και το άσπρο για να ορίσετε περιοχές του ενός ή του άλλου layer

 

κλικ στη μάσκα

Ctrl - M