Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (CISS, CFS, continuous feed supply system)
Για επιτραπέζιους εκτυπωτές και plotter
___

Για εκτυπωτές EPSON & HEWLETT PACKARD


Epson

Για τους εκτυπωτές και πολυμηχανήματα: BX300, BX600, SX105, SX205, SX405, S20, B40W, D120, DX9400F, DX4000, DX4050, DX4800, DX4400, DX4450, DX4800, DX4850, D92, D78, D88, R285, P50, R265, R365, R245, R1400, R2880, κλπ.
Το σύστημα λειτουργεί χωρίς προβλήματα και χωρίς φροντίδα. Η μόνη προσοχή που πρέπει να δώσει ο χρήστης είναι να μην αδειάσουν τα μπουκάλια.
Τα chip μηδενίζονται αυτόματα, τετραχρωμία ή εξαχρωμία, με μπουκάλια χωρητικότητας 100ml το καθένα. Σε χαμηλότερο κόστος υπάρχουν τα no-sponge (χωρίς σφουγγάρι) cartridge.

Για νεότερα μοντέλα BX300, SX205, R285, κλπ

Για D88, R220, κλπ

Για R1400, pro R2880, R1800, R800

Έτοιμη κατασκευή

 

Πρακτικά στοιχεία για να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα CISS, CFS:

Παρακάτω όπου αναφερόμαστε σε R285 θα εννοούμε και τους αντίστοχους εξάχρωμους της σειράς P50, R265, RX560, κλπ. Όπου αναφερόμαστε στον S20 θα εννοούμε και τα αντίστοιχα τετράχρωμα πολυμηχανήματα.

Ταχύτητα εκτύπωσης σε Normal mode:

εκτυπωτής κείμενο α/μ κείμενο και φωτογραφίες φωτογραφία/ες
S20 360 σελ/ώρα
10 sec/σελ
120 σελ/ώρα
30 sec/σελ
80 σελ/ώρα
45 sec/σελ
R285 100 σελ/ώρα
35 sec/σελ
100 σελ/ώρα
35 sec/σελ
100 σελ/ώρα
35 sec/σελ

 

Ταχύτητα εκτύπωσης σε Photo mode:

εκτυπωτής κείμενο α/μ κείμενο και φωτογραφίες φωτογραφία/ες
S20 48 σελ/ώρα
75 sec/σελ
20 σελ/ώρα
180 sec/σελ
13 σελ/ώρα
270 sec/σελ
R285 20 σελ/ώρα
180 sec/σελ
20 σελ/ώρα
180 sec/σελ
20 σελ/ώρα
180 sec/σελ

Η διαφορά στις επιδόσεις των δύο (ομάδων) εκτυπωτών C78 και R265 οφείλονται στον αριθμό ακροφύσίων (nozzles). Ενδιάμεση κατηγορία είναι τα πολυμηχανήματα RX420, RX425, κλπ.
S20: 180 nozzles για το μαύρο, 59 nozzles για κάθε ένα από τα τρία χρώματα (177 έγχρωμα)
R285: 90 nozzles για το μαύρο, 90 nozzles για κάθε ένα από τα πέντε χρώματα (450 έγχρωμα)
SX205: 90 nozzles για μαύρο, 90 nozzles για κάθε ένα από τα τρία χρώματα (270 έγχρωμα)HP

Για όλους τους HP εκτυπωτές και plotter που χρησιμοποιούν μελάνια σαν αυτά του διπλανού σχήματος (K550, K850, K5400, DesignJet 100, DesignJet 120, DesignJet 130, DesignJet 500, DesignJet 800, κλπ, Business 1000, Business 1100, Business 1200 series, Business 2000 series, cp1700, κλπ). Το σύστημα λειτουργεί συνεχώς και απροβλημάτιστα, χωρίς να μηδενίζονται τα chip και η μόνη προσοχή που πρέπει να δώσει ο χρήστης είναι να μην αδειάσουν τα μπουκάλια.

Το σύστημα CISS