Ανακατασκευή Color Drum, 95€
Μερική ανακατασκευή Color Drum, 45€
(εξαρτάται από την κατάστασή του)

     
  OPC drum, 52€
     
  PCR (μαύρος κύλινδρος), 26€
     
  Wiper Blade (λεπίδα καθαρισμού), 8€
     
  Chip for Drum (color, black), 9€
     
  Upper Fuser Heat Roller (πάνω κύλινδρος του φούρνου), 55€