Οδηγίες γεμίσματος των Brother TN-2000, TN-2010, ΤΝ-2020


1. Στην πλευρά του cartridge με τα γρανάζια αφαιρέστε τις τρεις βίδες και το πλαϊνό πλαστικό κάλυμα.

 

2. Ένα πλαστικό με γρανάζια θα πέσει καθώς αφαιρείτε το πλαϊνό κάλυμα. Το έξάρτημα αυτό "μηδενίζει" το τόνερ cartridge. Το αρχικό cartridge δεν έχει αυτό το εξάρτημα. Το εξάρτημα υπάρχει σαν ανταλλακτικό, έτσι τα αρχικά cartridge μπορούν να γεμιστούν.

  

 

3. Τοποθετήστε το εξάρτημα με τα γρανάζια στη θέση του όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

 

4. Ξανατοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμα και τις τρεις βίδες.

 

5. Αφαιρέστε την τάπα από την τρύπα γεμίσματος.

 

6. Αδειάστε όλο το τόνερ που παραμένει μέσα στο cartridge.

7. Γεμίστε το cartridge με καινούριο τόνερ και ξανακλείστε την τάπα.